Kezdő oldal Hírek Internet és Hosting Önkormányzatoknak Felügyelet Elérhetőség
Aktuális:
Hoszting szolgáltatás
Ügyfélszolgálat
BsNet Informatikai Kft.
Ügyfélkapu
Önkormányzatoknak / Tanulmányok

Önkormányzati honlap

Napjainkban már egyértelművé vált, hogy a közigazgatás egyik területe sem működhet informatika nélkül, így az önkormányzati szféra sem. Ahhoz, hogy az elektronikus kormányzás létrejöhessen Magyarországon, az önkormányzatoknak is teljesíteniük, kell a rájuk háruló feladatokat. Ahogy az általános országkép alakítása a mindenkori kormányzat feladata, ezzel párhuzamosan az önkormányzatok szerepe a lokális kommunikációban kiemelkedően fontossá vált.

A célszerűség illetve az önkormányzatok szűkös anyagi eszközeivel való gondos bánásmód kizárják, hogy kizárólag csak a hagyományos kommunikációs csatornákat (pl. kidoboltatás, szórólapokon történő tájékoztatás, települési újság) alkalmazzák. Az internet sokszor a legcélszerűbb eszköz, arra hogy egy település bemutatkozzon a világnak, illetve, az önkormányzat vezetése naprakész információkat biztosítson, mind a településen élők, mind a településsel kapcsolatot tartók felé.

Az internet napjainkban már nem csak egy informatikai fogalom és eszköz, hanem az információközvetítés leggyorsabb és egyik legolcsóbb csatornája. Az önkormányzatok internetes megjelenése, ezen belül az információszolgáltatási kényszer az önkormányzatoknál is egyre fokozottabban jelentkezik. Ezzel egy időben soha nem látott lehetőségeket teremt az önkormányzat és az állampolgárok közötti kapcsolatban, valamint a közigazgatásban felgyülemlett óriási információtömeg hasznosítása terén.

Szintén jelentős előny a polgármesteri hivatal terheltségének csökkentése: egy jól megtervezett és karbantartott önkormányzati honlap segítségével jelentősen csökkenthető az ügyintézők információszolgáltatási terhelése azáltal, hogy a hivatalba már egy felkészült és tájékozott ügyfél érkezik. Az elektronikus ügyintézés, amelyre a jogszabályok már kötelezik az önkormányzatokat, jelentős mértékben tehermentesíti az állampolgárt az ügyintézéssel és adminisztrációval való terhek alól, csökkentve egyúttal a hivatal adminisztrációs kötelezettségeit is.

A megjelenített/megjelenítendő információk mennyisége között is nagyok az eltérések egy város és egy község között. Ami sajnos ebben az esetben nem azért van, mert egy kisebb településen nem lenne igény az információkra. Mindez nem az informatikai eszközök gyenge ellátottsága, hanem a koncepció, a szakértelem hiánya, esetleg a források szűkössége miatt van. Egy korszerű content management rendszerrel rendelkező és outsourcing konstrukcióban a szolgáltató szerverén működtetett önkormányzati honlap költségei még a kistelepülések számára is előteremthetőek.

Egy ilyen site rendszeres frissítéséhez nem szükséges különösebb számítástechnikai ismeret, végezheti akár egy adminisztrátor is és elegendő csupán egy böngészőprogrammal rendelkező PC és egy, akár modemes internet hozzáférés.

Az önkormányzatok által megjelenítendő tartalmak felépítése hasonlóságot mutat, hiszen minden település honlapján – függetlenül attól, hogy város-e vagy község – javasolt és kötelező megjeleníteni az önkormányzattal kapcsolatos információkat, fogadó órákat, rendeleteket, pályázatokat, vagy éppen a polgármester, a jegyző, vagy a képviselőtestülettel kapcsolatos információkat.

Mire alkalmas egy önkormányzati honlap?

Az internet, mint a tájékoztatás egyik rendkívül gyors és hatékony eszköze, a közszféra által támasztott tájékoztatási igényt minden más kommunikációs eszköznél gyorsabban és költséghatékonyabban elégíti ki. A legfontosabb az információszabadság, a közérdekű információk nyilvánosságához fűződő, közvetlenül gyakorolható állampolgári jog, ami azt jelenti, hogy mindenkinek alapvető joga közvetlenül megismerni a végrehajtó hatalom birtokában lévő információkat. Mind inkább fontosabbá válik az elektronikus szolgáltatások iránti állampolgári igény. A hivatal és az ügyfelek kapcsolattartása, az elektronikus ügyintézés, az önkormányzat működésének átláthatóbbá tétele, valamint a polgármesteri hivatal munkájának hatékonyabb megszervezésében elengedhetetlen szerepe van az önkormányzatok online megjelenésének, a honlapoknak. Az önkormányzati honlap egy olyan eszköz, amelyet feltétlenül be kell építeni a szervezet működésébe, és fel kell ismerni, hogy mind használói, mind „tulajdonosai” számára végtelen lehetőségeket képes nyújtani.

Melyek ezek a lehetőségek? Mire jó egy önkormányzati honlap?

Az informatika alkalmazása egyrészt a már említett önkormányzat-állampolgár, ill. a közigazgatási szervek-önkormányzat közötti hatékonyabb kommunikációt segíti elő, másrészt a partnerkeresés, vagy turizmus fellendítése, a település vonzerejének bemutatása hihetetlen előnnyel jár. Az önkormányzati holnap a település egyik marketingeszköze is, mely befektetés-ösztönzés és idegenforgalmi szempontból is jelentős lehet. De itt megemlíthetjük a honlap közösségépítő, vagy gazdaságélénkítő szerepét is.

Lakossági elvárások

Jelenleg az önkormányzatok talán egyetlen kommunikációs eszköze az önkormányzat helyi újsága, melynek egyik hátránya, hogy csak a településen élőkhöz jut el. A másik probléma az offline sajtóval, hogy az ott közzétett információk visszakeresése meglehetősen nehézkes vagy lehetetlen. Ezekre a problémákra is megoldást kínál a helyi újság online (internetes) változata, ahol az információk a publikus archívumból bármikor visszakereshetőek és bárki számára elérhető.

Az önkormányzati honlappal kapcsolatban a legáltalánosabb elvárás az ügyintézéssel kapcsolatos naprakész információk megjelenítése, ill. a hivatal elérhetőségeinek feltüntetése, hogy különböző ügyek elintézéséhez hova kell fordulni, milyen előkészületeket igényel, milyen okmányokra lesz szükség. A kellő tájékoztatás a hivatali dolgozók tehermentesítésére is alkalmas, hiszen felkészültebb, kevesebb tájékoztatást igénylő és kedvesebb lesz az ügyfél, amennyiben ezek az információk megtalálhatóak az önkormányzati honlapon (Élethelyzet modell/ Ügyleírások). Különböző témacsoportok alapján tájékoztathatók az állampolgárok: Család; Oktatás; Honvédelem; Munkavállalás; Vállalkozás; Vagyontárgyak, Értékek, Vagyonszerzés; Szabadidő; Szociális, Egészségügyi- és Nyugellátás; Adózás és Illetékfizetés, Okmányok, Engedélyek, Nyilvántartások; Emberi jogok, Állampolgárság, Kisebbségek; Vallás.

Az ügyleírások mellett természetesen nagyon fontos, és talán a legalapvetőbb, hogy a hivatalok az elérhetőségeiket megjelenítsék a honlapon.

A honlapon ajánlott, megjelenítendő alapinformációk:

• a polgármesteri hivatal adatai (pontos cím, elérhetőség térképpel),
• a hivatal felépítése, szervezeti egységeinek bemutatása,
• az ügyfélfogadási időpontok,
• fogadóórák,
• okmányiroda nyitva tartása,
• hivatali telefonjegyzék,
• általános ügyintézési útmutató,
• az ügyfajták felsorolása valamilyen strukturált szerkezetben (kereshető formában),
• a letölthető, esetleg egy webes felületen kitölthető és kinyomtatható nyomtatványok.

Egy jól megtervezett önkormányzati honlapon szerepel:

• az önkormányzat működésének ismertetése;
• a képviselőtestület névsora;
• az egyes képviselők bemutatása, az önéletrajzuk és elérhetőségük (email);
• a képviselői fogadóórák feltüntetése;
• a képviselő-testületi ülések időpontjai, azok napirendje;
• előterjesztések vélemény-nyilvánítási lehetőséggel;
• a korábbi testületi ülések jegyzőkönyvei;
• a bizottságok bemutatása, azok névsora, a bizottsági ülések időpontjai, jegyzőkönyvei, és határozatai;
• az önkormányzat gazdálkodásának főbb adatai;
• az önkormányzati rendeletek teljes és hatályos szövege;
• az önkormányzat által kiírt pályázatok megjelenítése;
• az önkormányzat és a polgármesteri hivatal által bonyolított beszerzések, az azokra való ajánlattételi felhívás megjelenítése;
• rendszeres és közvetlen kapcsolatteremtési lehetőség az önkormányzat vezetőivel (online lakossági fórum).

Mindezek által a lakosság számára nagyobb rálátási lehetőség nyílik az önkormányzat munkájára, reálisabb képet kaphatnak a képviselőtestület működéséről, véleményt nyilváníthatnak, javaslatokat tehetnek, egyszóval egyre több lehetőség nyílik a valódi önkormányzatiság megvalósítására.

A teljesség igénye nélkül néhány az önkormányzatok rendelkezésére álló, mindenki által keresett információkból: a település térképe; egészségügyi intézmények helye, elérhetősége, nyitva tartása; az önkormányzati intézmények elérhetősége, nyitva tartása; a helyi közintézmények, egyéb hatósági szervek elérhetősége; helyi közszolgáltatók adatai, elérhetősége, ügyeletek; helyi oktatási intézmények, iskolák, óvodák, felsőoktatási intézmények bemutatása, elérhetősége; a helyi sportegyesületek bemutatása, elérhetősége;
helyi civil szervezetek bemutatása.

A honlap közösségépítő szerepe

A fórumokon keresztül az állampolgárok elmondhatják véleményüket a helyi eseményekről, ezáltal is segítve az önkormányzat munkáját. Kommentálhatják a testületi előterjesztéseket, rendelet-tervezeteket, online kitölthető kérdőív segítségével bejelentéseket tehetnek (pl.: utcanévtábla hiány, kiégett utcai lámpa stb.). Ezen kívül a helyi hírességek, történelmi személyiségek, művészek stb. bemutatása fokozza a település közösségi jellegét, és látogatókat csalogathat településükre.

A programajánló vagy rendezvénynaptár, az önkormányzat és intézményei által szervezett, vagy egyéb helyi rendezvények (regionális, megyei) programok, kulturális és sportesemények, helyi színházak, galériák, művelődési házak programjainak részletes ismertetésével egyrészt nyilvánosság biztosítható az adott esemény számára, másrészt a helyi lakosok és más érdeklődők is megismerkedhetnek az egyes eseményekkel, rendezvényekkel, művelődési és kikapcsolódási lehetőségekkel.

Vállalkozói elvárások

Az önkormányzati honlapnak jelentős gazdaságélénkítő szerepe is lehet, amennyiben az adott településre vonatkozó bizonyos információkat megfelelően megjelenít.

Ilyen lehet például egy ingyenes szolgáltatatói adatbázis. Létrehozható egy, a helyi vállalkozókat tartalmazó adatbázis, melyben akár szolgáltatások alapján kategorizálva megtalálhatóak lennének a vállalkozók által nyújtott szolgáltatások. Ezáltal a helyi lakosok/turisták könnyen megtalálhatják a szolgáltatókat. A vállalkozók pedig hatékony marketingeszközhöz jutnak, mellyel forgalomnövekedést érhetnek el.

Az idegenforgalmi információk közzététele: a helyi látványosságok, nevezetességek lehetséges turistacélpontok, panziók, szórakozóhelyek bemutatása nagyban hozzájárulhat a turistaforgalom növekedéséhez. A településen még nem járt bel- és külföldi turisták számára a költséges hirdetéseken és az útikönyveken kívül ez szinte az egyetlen lehetőség a kevéssé látogatott települések megismerésére.

A helyi befektetési lehetőségek bemutatása nagyon fontos lehet, hiszen a lehetséges befektetők figyelmének felkeltését szolgálja. Természetesen csak abban az esetben, amennyiben naprakész és pontos információkat találnak a helyi ipari és mezőgazdasági lehetőségekről, ingatlanokról.

Önkormányzati elvárások (Milyen követelményeket támasszunk a rendszerrel szemben)?

A honlappal és a mögötte lévő informatikai rendszerrel kapcsolatban az önkormányzat elvárásait/lehetőségeit érdemes végiggondolni. Néhány javaslat:
az önkormányzati honlap elkészítéséhez felhasznált informatikai alkalmazás képes legyen a kormányzati szervekhez, ill. az önkormányzat által használt belső endszerekhez (iratkezelő, térinformatikai rendszer, műszaki információs rendszerek, stb.) való kapcsolódásra, ill. azok tartalmainak megjelenítésére, képes legyen külső tartalmak megjelenítésére (regionális hírek, időjárás stb.), adatbázis alapú legyen, hiszen ezek később máshol is felhasználhatóak lesznek és értéket képviselnek (ezeket később felhasználhatja az önkormányzat), költség-hatékonyan lehessen üzemeltetni, a holnap frissítését az önkormányzat tudja végezni.

Milyen legyen az önkormányzati honlap?
Hogyan épüljön fel az önkormányzati holnap?

Az önkormányzat a honlapon keresztül jóval hatékonyabb, strukturált formában nagyobb terjedelmű információt juttathat el a lakossághoz, mint például az önkormányzati újságon keresztül, és ami nagyon fontos, hogy nemcsak a településen élőkhöz, hanem mindenkihez, aki a településről naprakész információt szeretne kapni.

A menüszerkezet összeállításánál törekedni kell a könnyen kezelhető, érthető menüszerkezetre, különben a felhasználók eltévedhetnek a rengeteg információ között. Érdemes az online világban már jól bevált, szinte minimális követelménynek is tekinthető felhasználóbarát funkciók alkalmazása. Ilyen például a kereső funkció, amely lehetőséget biztosít a felhasználónak, hogy megadott kifejezésekre rákeresve könnyen megtalálja az őt érdeklő tartalmakat. A másik ilyen segítő funkció az oldaltérkép vagy más néven sitemap megjelenítése, amelyet leginkább egy tartalomjegyzékhez lehet hasonlítani. Itt megjelenik egy oldalon az összes menüpont, melyekre rákattintva a kiválasztott menüpont tartalma jelenik meg.

Ajánlott menüszerkezet

A következőkben bemutatunk egy lehetséges megoldást egy önkormányzati portál menüszerkezetére. A menüszerkezet kialakításánál elsősorban a helyi sajátosságokat kell figyelembe venni, illetve azt, hogy milyen tartalmak állnak az önkormányzat rendelkezésére.

1. A település
1.1. Polgármesteri köszöntő
1.2. A település története
1.3. Statisztikai adatok
1.4. Környezetvédelem
1.5. Térkép
1.6. Látnivalók
1.7. Múzeumok
1.8. Hírességek
1.9. A település fotókban (webcam)
1.10. Testvértelepülés(ek)

2. Városháza/Községháza
2.1. Elérhetőségek
2.2. Szervezeti felépítés
2.3. A Polgármester
2.4. Tisztségviselők
2.5. Fogadóóra
2.6. Képviselőtestület
2.6.1. Ülések
2.6.2. Jegyzőkönyvek
2.6.3. Hanganyagok
2.7. Bizottságok
2.7.1. Ülések
2.7.2. Jegyzőkönyvek
2.7.3. Hanganyagok
2.8. Kisebbségi Önkormányzatok
2.9. Hírlevél
2.10. Hírek

3. Ügyintézés/Okmányiroda
3.1. Félfogadás
3.2. Ügyleírások/Ügytípusok
3.3. Nyomtatványok

4. Intézmények/Társadalmi szervezetek
4.1. Egészségügyi és szociális intézmények
4.2. Oktatási intézmények
4.3. Közhivatalok, szakhatóságok
4.4. Közszolgáltatók
4.5. Egyéb intézmények
4.6. Egyházak
4.7. Civil szervezetek

5. Hirdetőtábla
5.1. Pályázatok
5.2. Támogatások
5.3. Rendeletek
5.4. Határozatok
5.5. Önkormányzati Jogtár
5.6. Ingatlanok

6. Tájékoztatás
6.1. Területfejlesztés
6.2. Minőségbiztosítás
6.3. Szabályozási terv
6.4. Költségvetési információk

7. Kultúra/szórakozás
7.1. Eseménynaptár
7.2. Múzeumok
7.3. Sportegyesületek

8. Szolgáltatások
8.1. Vendéglátóhelyek
8.2. Szálláslehetőségek/Falusi turizmus
8.3. Helyi cég- és szolgáltatásjegyzék
8.4. Egyéb szolgáltatások
8.5. Közlekedési információk
8.6. Vendégkönyv
8.7. Képeslapküldő/Fotógaléria
8.8. Hasznos linkek
8.9. Oldaltérkép
8.10. Gyakori Kérdések

9. Önkormányzati újság (elektronikus változata)

A tartalom

Az önkormányzati tartalom előállítása viszonylag egyszerű dolognak tűnik, hiszen az főleg az önkormányzatoknál és azok intézményeinél keletkezik. Kezdeti összegyűjtése és digitalizálása azonban az információk hivatalon belüli szétszórtsága és strukturálatlansága miatt mégis meglehetősen nehézkes, sok munkával jár, és sok időt vesz igénybe. Még abban az esetben is, ha a feladathoz szükséges eszközök rendelkezésre állnak. Ezért már a honlap megtervezése előtt, tudatosan gyűjteni és digitalizálni kell a meglévő és az újonnan keletkezett információkat, dokumentumokat.

Melyek lehetnek ezek:

a település hírei; események, rendezvények; rendeletek, jogszabályok, határozatok; hivatal működésével kapcsolatos információk (pl. képviselőtestület és az önkormányzat intézményeinél keletkező információk); helyi gazdasági élet adatai; turisztikai lehetőségek, zálláshelyek; településen lévő intézményekről szóló információk; pályázatok; a helyi civil szervezetekkel kapcsolatos információk, az önkormányzat és intézményeinek beszerzéseivel kapcsolatos információk; minden egyéb, a lakosságot érintő információk.

Természetesen ezeken kívül a honlapon más funkciókat és lehetőségeket is fel kell kínálni a felhasználóknak. Ilyen például a már említett fórumrendszer, mely segítségével bármilyen őket érdeklő témában kommunikálhatnak egymással vagy akár az önkormányzat képviselőivel.

A honlapon megjeleníthetőek többek között információk a közgyűlés tagjairól, bizottságokról, a településen lévő oktatási, művelődési és egészségügyi intézményekről, munka-lehetőségekről. Nyomon követhetőek az új pályázati lehetőségek, rendeletek, naprakész információk, hírek vagy akár a buszmenetrend is. Mindezen információk letölthetők illetve olvashatók az internet segítségével anélkül, hogy kimozdulnánk otthonról.

A honlap kritériumai

legyen adatbázis alapú (a statikus információkat tartalmazó honlapok ideje lejárt); szabványos adatstruktúrát alkalmazzon (XML), más közigazgatási portálokkal kapcsolatos összekapcsolás lehetőségének megteremthetősége érdekében; platformfüggetlenség – az elterjedt böngészőprogramok mindegyike képes legyen a honlap megjelenítésére; a tartalmak beszédes menüpontok mögött jól strukturálva legyenek megtalálhatóak (ezt az ún. 3 click törekvés határozza meg); gyorsaság, letölthetőség – mivel Magyarországon továbbra is még a kisebb sávszélességgel rendelkező felhasználók vannak többségben –, ezért a honlap tervezésekor érdemes kerülni az olyan alkalmazásokat (pl.: flash design elemek), melyek feleslegesen leterhelik a felhasználó gépét; felhasználó-barátság – (egyszerű használat) a felhasználó ne legyen magára hagyva, megtalálja az online világban használatos segítő funkciókat (például: kereső, oldaltérkép stb.); alkalmas legyen külső tartalmak beemelésére/megjelenítésére, pl. regionális hírek, időjárás-jelentés, pályázatfigyelés; biztonságos legyen (idegen betörés elleni védelem, víruselleni védelem); regionális információnyújtás, hasznos linkgyűjtemény elhelyezése – a régióban/megyében lévő egyéb információforrásokról (pl.: regionális újság, iskolák, óvodák, egyéb intézmények holnapjairól); interaktivitás – legyenek olyan szolgáltatások, mint például: fórum, hírlevél, chat); amelyek lehetőséget adnak a felhasználóknak a véleménynyilvánításra, illetve a kapcsolatfelvételre; nyelvi verziók elkészítése és megjelenítésére is legyen lehetőség, Könnyű frissíthetőség, az új honlap tartalmának megváltoztatásához és bővítéséhez ne legyen szükség újabb informatikus alkalmazására, az önkormányzat már meglévő munkatársai is el tudják látni a content managementtel kapcsolatos feladatokat, különösebb képzés nélkül.

Üzemeltetés

Az önkormányzatoknak a honlap elkészülte után is dönteniük kell, nevezetesen a honlap üzemeltetésével (hosting) kapcsolatban, hiszen az önkormányzatoknak a honlapjuk üzemeltetésére csak nagyon ritkán áll rendelkezésre megfelelő biztonságos és nagy teljesítményű szerverpark, a gyors eléréshez szükséges nagy sávszélességű internet-kapcsolat és a web programozásban jártas szakemberállomány. Nem is célszerű vállalni azonban egy ilyen beruházás költségeit, mivel a megfelelő színvonalon kiépített infrastruktúra lehetőségeit egy önkormányzat általában nem tudja kihasználni. Ezért jelenti a legcélszerűbb megoldást a honlap technikai értelemben történő üzemeltetésének (hosting) a kiszervezése.

Az outsourcing megoldások legfontosabb előnyei: az üzemeltetés (hosting) kiadása akár a fejlesztő cégnek a következő előnyökkel jár:

Költség-hatékony, hiszen semmilyen eszközberuházást nem igényel, nincs szükség a költséges infrastruktúrának a kialakítására; 0-24 órás szolgáltatás, a lehető legnagyobb rendelkezésre állás megteremtése, a megfelelő elérési sebesség biztosítása, magas biztonsági szint elérése; magas színvonalú szolgáltatásnyújtás (nagyteljesítményű és megbízható szerverek) nagy sávszélességű internet hozzáférés; professzionális, magasan képzett szakemberek által történő üzemeltetés, 24 órás felügyelet; biztonsági mentés (backup) lehetősége; üzemeltetési hiba, leállás kiküszöbölhető, nagyobb rendelkezésre állás; tűzfal és vírusvédelem szolgáltatás, betörésvédelem.

Természetesen a „házon kívüli” üzemeltetés nem jelenti azt, hogy az önkormányzat nem szerkesztheti a honlapot: a honlap tartalmának frissítése az önkormányzat feladata maradhat. A honlap tartalommenedzsmentjének, frissítésének kihelyezése külső cég részére kifejezetten ellenjavallott. Azon túl, hogy teljességgel fölösleges kiadást jelent egyenesen megnehezíti az információáramlást és frissítést. Mivel az önkormányzati honlapra kerülő információk túlnyomó többsége a polgármesteri hivatalon belül keletkeznek, a honlap karbantartását, frissítését is „házon belül” célszerű megoldani. Egy, a szervezeten kívüli külső cég nem, vagy csak aránytalanul nagy költségek és munkaráfordítás árán (beleértve a hivatali dolgozók munkaidejét is) tudja ellátni a honlap naprakészen tartását, amely házon belül minimális költségekkel, nagyságrendekkel hatékonyabban megoldható.

Az önkormányzati honlapnak be kell épülnie a hivatal munkafolyamataiba, a külvilággal történő kommunikáció alapelemeként a mindennapok szerves részévé kell válnia. A honlap frissítését diverzifikálni kell a kommunikációért általában felelős személy koordinációja mellett a hivatal több tisztviselője, illetve az önkormányzati újság munkatársainak bevonásával.

A honlap fenntartásához egyéb alternatív bevételi forrásokat is igénybe lehet venni. Ilyenek például a honlapon lévő értékes hirdetési felületek értékesítése vagy a helyi vállalatok, vállalkozókról közölt információkért való ellenszolgáltatás. Ezzel a bevételi forrással lehet a honlap karbantartását, illetve továbbfejlesztését is finanszírozni és ezek által a honlap akár önfenntartóvá is válhat.

Javasolt honlap KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK számára, mely teljesíti a 2005. évi XC. törvény és a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet vonatkozó előírásait

A községi önkormányzat csoportba azok a települések tartoznak, ahol a lakosság számát tekintve kevesen használnak számítógépet vagy rendelkeznek internet hozzáféréssel. Ezért a községi önkormányzatok internetes oldalaira vonatkozó honlap szerkezet jellemzően nem a település néhány internet eléréssel rendelkező lakóját célozza, hanem a település iránt érdeklődő felhasználókat.

Javasolt menürendszer

1. „Településnév” (Nyitólap)

Bemutatkozás (köszöntő)

· Földrajzi fekvés
A kívülálló számára elsődleges információ. Javasolt térképpel ill. térképrészlettel megjeleníteni, amennyiben az nem megoldható szövegesen is leírható az alábbi támpontok alapján:
- országrész (Nyugat-Dunántúl, Kisalföld stb.);
- tájegység (Bakony, Zalai dombság stb.),
- kistérség, megye, régió;
- közeli város, nagyváros távolsága, fekvésének tájolása;
- a településbe vezető fontosabb út, vasút, vagy a közelében futó fontosabb út, vasút.

· Történet
A település történetének összefoglalója. Javasolt, hogy a kronologikus rend helyett (Őskor-ókor-középkor-újkor sorrend) a jelenlegi helyzetben legrelevánsabb történeti esemény (ki- vagy betelepítések, a település nevének kialakulása, ipartelepítés, elvándorlás, egyesülés más településekkel vagy elszakadás nagyobb településtől, útépítés, környezet nemzeti parkká alakítása, ünnepek, évfordulók, fesztiválok stb.) bemutatására helyeződjön nagyobb hangsúly, és csak azt kövesse a valószínűleg kisebb közönséget érintő szokványos történeti ismertető.

· Statisztikai adatok
A település lakosságának, demográfiai helyzetének, gazdasági és kulturális életének bemutatása számadatokkal, a könnyebb átláthatóságért táblázatos formába rendezve.

· Testvértelepülések
A testvértelepülések, valamint a partneri kapcsolat bemutatása, linkkel a testvértelepülés honlapjára.

· Gazdaság
Befektetési lehetőségek, ipari parkok, gazdasági alapadatok (munkaerő, ipar-űzési adó, infrastruktúra).
Meghatározó cégek tevékenysége, címe.

2. Önkormányzat

Az önkormányzat neve, elérhetősége, ügyfélfogadás ideje.

· Közérdekű adatok
A 2005. évi XC. törvény és a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletnek megfelelően.

· Képviselő testület
A képviselő testületi tagok pályafutása, fényképe, elérhetőségei, fogadóórája, bizottsági tagsága. A bizottságok feladatköre, tagjai, munkája, eredménye, beszámolói.

· Polgármester
A polgármester köszöntője, fényképe, pályafutása, pártállása, elérhetőségei, fogadóórája.

· Kisebbségek a településen
A kisebbségi önkormányzat feladatköre, tagjai, munkája, eredménye, beszámolói, ha rendelkezik honlappal, akkor erre való hivatkozás. (Amennyiben több kisebbségi önkormányzat is működik a településen, akkor a következő szintre lebontva.)

· Polgármesteri hivatal
A hivatal címe, ügyfélfogadás, köztisztviselői, feladatkörük és elérhetőségük.

· Okmányiroda
A legközelebbi okmányiroda elérhetősége, ügyfélfogadási ideje, feladatköreinek bemutatása.

· Közlemények, rendeletek, határozatok
A polgármester, a testület, a bizottságok és a hivatal közleményei, az Önkormányzat rendeletei és határozatai, kiírt támogatások.

· Segélyek, közmunkák
Az Önkormányzat által nyújtott segélyek, arra jogosultak köre, igénylés módja, közmunka végzésének lehetőségei.

· Beruházások
A településen folyó jelentősebb beruházások, önkormányzati vagy más, köz-pénzekből megvalósuló fejlesztések ismertetése.

· Költségvetés
Az előző éves beszámolók és az aktuális év jóváhagyott költségvetésének közzététele.

· Választási eredmények
A legutóbbi önkormányzati választás eredménye.

3. Hírek

A település aktualitásai: kulturális, sport, közéleti (ünnepség), önkormányzati hírei

4. Oktatás és kultúra

Bölcsőde, Óvoda, Általános iskola, Művelődési ház, Könyvtár bemutatása, amennyiben rendelkezik vele a település. A bemutatkozás során javasolt megadni a címet, telefonszámot, vezető nevét, elérhetőségét.

5. Egészségügy és szociális ellátás

Gyógyszertár, háziorvos, állatorvos, időseknek nyújtott szolgáltatások (idősek otthona, étkeztetés stb.) bemutatása, amennyiben megtalálható a településen.

Minden intézmény esetén javasolt megadni a címet, telefonszámot, rendelési időt, vezető nevét, elérhetőségét, orvos és gyógyszertár hiánya esetén a településhez legközelebb eső adatait.

6. Turizmus

A település turisztikai szempontból releváns nevezetességeinek és turisztikai szolgáltatásainak bemutatása.

Lehetőség szerint a település turisztikai térképe, műemlékek, természeti kincsek, sportolási, művelődési, szórakozási lehetőségek. Menetrendek, szálláslehetőségek és vendéglátóhelyek, valamint azok elérhetőségei.

7. Egyházak

A településen működő egyházak, egyházi közösségek bemutatása. (közösség létszáma, templom, parókia, temető, egyházi személyek bemutatása).

8. Civil szervezetek

A településen aktív tevékenységet folytató civil szervezetek bemutatása. (szervezet megnevezése, tevékenysége, vezetője, elérhetősége)

9. Apróhirdetés

A munkaügyi központ, az önkormányzat és más helyi szervezetek álláskínálata, valamint ingatlanok, autók és egyéb eladásra, vételre kínált dolgok közzététele.

Szolgáltatások

Közérdekű adatok a 2005. évi XC. törvény és a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletnek megfelelően.

Navigálást és az információk megtalálását segítő funkciók, mint:
Keresés: lehetővé teszi a megtekinteni kívánt szöveges tartalom keresését, találatok rendezett formában történő megjelenítését.
Oldaltérkép: navigációt, a honlapon való eligazodást segíti. Az oldaltérkép a honlap aktuális szerkezetét, tartalmát jeleníti meg fastruktúrában.
A település bemutatását segítő funkciók:
· Eseménynaptár: A látogatók tájékoztatása az elkövetkező időszak eseményeiről, programjairól, alap és kiegészítő információk szolgáltatása.
· Rendelettár: Önkormányzati rendeletek, határozatok szövegeinek elérhetővé tétele a honlapon keresztül.
· Médiatár: Képek, mozgóképek, hanganyagok rendszerezett tárolása, bemutatása.
· Nyelvválasztás: A honlapon szereplő információk elérhetők idegen nyelven is.

Javasolt honlap KÖRZETI FELADATOKAT ELLÁTÓ KÖZSÉGI VAGY VÁROSI ÖNKORMÁNYZATOK számára mely teljesíti a 2005. évi XC. törvény és a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet vonatkozó előírásait

Ebbe a csoportba a körzeti feladatokat ellátó községi vagy városi önkormányzatok (települések) tartoznak, ahol a lakosság körében már nagyobb számban található számítógép és internet hozzáférés, vagy más módon (internetkávézó, teleház) megoldott az internet elérése. Ezen településeknél egyaránt cél a helyben lakó és a nem helyben lakó felhasználók kiszolgálása.

A honlap javasolt tartalmi felépítése:

1. „Településnév” (Nyitólap)

Bemutatkozás (köszöntő)

· Földrajzi fekvés
A kívülálló számára elsődleges információ. Javasolt térképpel ill. térképrészlettel megjeleníteni, amennyiben az nem megoldható szövegesen is leírható az alábbi támpontok alapján:
- országrész (Nyugat-Dunántúl, Kisalföld stb.);
- tájegység (Bakony, Zalai dombság stb.),
- kistérség, megye, régió;
- közeli város, nagyváros távolsága, fekvésének tájolása;
- a településbe vezető fontosabb út, vasút, vagy a közelében futó fontosabb út, vasút.

· Történet
A település történetének összefoglalója. Javasolt, hogy a kronologikus rend helyett (Őskor-ókor-középkor-újkor sorrend) a jelenlegi helyzetben legrelevánsabb történeti esemény (ki- vagy betelepítések, a település nevének kialakulása, ipartelepítés, elvándorlás, egyesülés más településekkel vagy elszakadás nagyobb településtől, útépítés, környezet nemzeti parkká alakítása, ünnepek, évfordulók, fesztiválok stb.) bemutatására helyeződjön nagyobb hangsúly, és csak azt kövesse a valószínűleg kisebb közönséget érintő szokványos történeti ismertető.

· Ünnepek, évfordulók, fesztiválok
A településen megrendezésre kerülő ünnepek, évfordulós megemlékezések, fesztiválok bemutatása (az elmúlt években megrendezett eseményeiről készült képekkel).

· Statisztikai adatok
A település lakosságának, demográfiai helyzetének, gazdasági és kulturális életének bemutatása számadatokkal, a könnyebb átláthatóságért táblázatos formába rendezve.

· Testvértelepülések
A testvértelepülések, valamint a partneri kapcsolat bemutatása, linkkel a testvértelepülés honlapjára.

· Vonzáskörzet
A vonzáskörzet és településeinek bemutatása: A kapcsolat jellegének rövid leírása (oktatási-egészségügyi intézmények közös használata, közlekedés stb. A településsel szoros társadalmi, kulturális, gazdasági kapcsolatban lévő települések felsorolása.

2. Önkormányzat

Az önkormányzat neve, elérhetősége, ügyfélfogadás ideje

· Közérdekű adatok
A 2005. évi XC. törvény és a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletnek megfelelően.

· Képviselő testület
A képviselő testületi tagok pályafutása, fényképe, pártállása, elérhetőségei, fogadóórája, bizottsági tagsága. Ülések helye, időpontja, napirendje, döntések.

· Bizottságok
A bizottságok feladatköre, tagjai, munkája, eredménye, beszámolói, döntései. A bizottsági munka során keletkezett fontos, közérdekű dokumentumok.

· Polgármester
A polgármester köszöntője, fényképe, pályafutása, pártállása, elérhetőségei, fogadóórája.

· Kisebbségek a településen
A kisebbségi önkormányzat feladatköre, tagjai, munkája, eredménye, beszámolói, ha rendelkezik honlappal, akkor erre való hivatkozás. (Amennyiben több kisebbségi önkormányzat is működik a településen, akkor a következő szintre lebontva.)

· Polgármesteri hivatal
Önkormányzati ügycsoportonként, osztályonként a hivatalok címe, ügyfélfogadás, köztisztviselői, feladatkörük és elérhetőségük.

· Okmányiroda
A legközelebbi okmányiroda elérhetősége, ügyfélfogadási ideje, feladatköreinek bemutatása.

· Közlemények
A polgármester, a testület, a bizottságok és a hivatal közleményei, kiírt támogatások.

· Rendeletek, határozatok
Az Önkormányzat rendeletei és határozatai.

· Segélyek, közmunkák
Az Önkormányzat által nyújtott segélyek, arra jogosultak köre, igénylés módja, közmunka végzésének lehetőségei.

· Beruházások
A településen folyó jelentősebb beruházások, önkormányzati vagy más, köz-pénzekből megvalósuló fejlesztések ismertetése.

· Költségvetés
Az előző éves beszámolók és az aktuális év jóváhagyott költségvetésének közzététele.

· Választási eredmények
A legutóbbi önkormányzati választás eredménye.

3. Hírek

A település aktualitásai: kulturális, sport, közéleti (ünnepség), önkormányzati hírei

4. Oktatás és kultúra

Az önkormányzat által fenntartott oktatási és kulturális intézmények. (Név, cím, telefon, igazgató neve, link, rövid bemutatkozó leírás, speciális tagozatok stb.) Művelődési házak, könyvtárak, állandó kiállítások bemutatása: Bölcsőde; Óvoda; Általános iskola; Középiskola; Felsőoktatás; Művelődés.

5. Egészségügy és szociális ellátás

Az önkormányzat területén elérhető egészségügyi és szociális ellátások.

· Gyógyszertár
Gyógyszertárak neve, címe, nyitva tartása.

· Háziorvos
Háziorvosok neve, címe, rendelési ideje.

· Szakrendelő
Szakrendelést végző orvos neve, szakrendelés ideje, szakrendelő címe.

· Kórház
Kórház címe, főosztályai, főosztályonként az osztályvezető orvos neve, elérhetősége.

· Állatorvos
Név, cím, rendelési idő, elérhetőség.

· Időseknek nyújtott szolgáltatások
Idősek otthona (név, cím, telefon, vezető neve, elérhetősége), étkeztetési szolgáltatások (név, elérhetőség).

6. Turizmus

A település turisztikai szempontból releváns nevezetességeinek és turisztikai szolgáltatásainak bemutatása.

· Térkép
Lehetőség szerint a település turisztikai térképe (melyen a látnivalók, szálláshelyek, vendéglátóhelyek jelölve vannak).

· Látnivalók
Műemlékek, természeti kincsek (címmel, megközelítéssel, fényképpel).
Szabadidős programok, sportolási, művelődési, szórakozási lehetőségek (címmel, megközelítéssel, telefonszámmal, nyitvatartási idővel).

· Menetrend
Menetrendek, átszállási kapcsolatok a legfontosabb nagyvárosokba, részletes útvonalleírás a legfontosabb nagyvárosokból a településre. Környező látványosságokhoz való eljutás lehetősége.

· Szálláslehetőségek
Cím, telefonszám, besorolás (panzió, három csillagos szálloda, magánszálláshely stb.).

· Vendéglátóhelyek
Cím, megközelítés, besorolás (étterem, presszó stb.) jelleg (házias ételek, fagylaltozó stb.).

· Kereskedelmi hálózat
Kereskedelmi központok, áruházak címe, megközelíthetősége.

7. Gazdaság

Befektetési lehetőségek, ipari parkok, gazdasági alapadatok (munkaerő, iparűzési adó, infrastruktúra). Meghatározó cégek tevékenysége, címe.

8. Egyházak

A településen működő egyházak, egyházi közösségek bemutatása. (közösség létszáma, templom, parókia, temető, egyházi személyek bemutatása).

9. Civil szervezetek

A településen aktív tevékenységet folytató civil szervezetek bemutatása. (szervezet megnevezése, tevékenysége, vezetője, elérhetősége)

10. Apróhirdetés

A munkaügyi központ, az önkormányzat és más helyi szervezetek álláskínálata, valamint ingatlanok, autók és egyéb eladásra, vételre kínált dolgok közzététele.

Szolgáltatások

Az önkormányzat és a lakosság közötti kommunikációt, véleménynyilvánítást, ügyfélszolgálati munkát segítő szolgáltatások:
Közérdekű adatok a 2005. évi XC. törvény és a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletnek megfelelően.
Hírlevél: Hírek, információk rendszeres továbbítása e-mailen keresztül a regisztrált és a szolgáltatásra feliratkozott felhasználók részére.
Fórum: A fórum a véleménynyilvánítás és ütköztetés eszköze, a fórum modul segítségével a regisztrált felhasználók fejthetik ki véleményüket nyilvánosan egy adott témával kapcsolatban.
Szavazás: Közvélemény kutatás, szavazások lebonyolítása közérdekű témákban a honlapok látogatói körében. A modul segítségével a látogatók véleményt nyilváníthatnak egy konkrét kérdéssel kapcsolatban, megtekinthetik a szavazás aktuális állását.
Űrlap: Látogatók kérdőívezéséhez használható, de akár több oldalas űrlapok, elektronikus formanyomtatványok szerkesztését, megjelenítését, nyomtatását teszi lehetővé.
Állásbörze: Az önkormányzatok, civil szervezetek a modul segítségével álláshirdetéseket szerkeszthetnek, adhatnak fel, akár saját oldalukon, akár a központi portálon.

Navigálást és az információk megtalálását segítő funkciók, mint:
Keresés: lehetővé teszi a megtekinteni kívánt szöveges tartalom keresését, találatok rendezett formában történő megjelenítését.
Oldaltérkép: navigációt, a honlapon való eligazodást segíti. Az oldaltérkép a honlap aktuális szerkezetét, tartalmát jeleníti meg fastruktúrában.

A település bemutatását segítő funkciók:
Eseménynaptár: A látogatók tájékoztatása az elkövetkező időszak eseményeiről, programjairól, alap és kiegészítő információk szolgáltatása.
Rendelettár: Önkormányzati rendeletek, határozatok szövegeinek elérhetővé tétele a honlapon keresztül.
Médiatár: Képek, mozgóképek, hanganyagok rendszerezett tárolása, bemutatása.
Nyelvválasztás: A honlapon szereplő információk elérhetők idegen nyelven is.

A település bemutatását segítő funkciók:
Eseménynaptár: A látogatók tájékoztatása az elkövetkező időszak eseményeiről, programjairól, alap és kiegészítő információk szolgáltatása.
Rendelettár: Önkormányzati rendeletek, határozatok szövegeinek elérhetővé tétele a honlapon keresztül.
Médiatár: Képek, mozgóképek, hanganyagok rendszerezett tárolása, bemutatása.
Nyelvválasztás: A honlapon szereplő információk elérhetők idegen nyelven is.

Javasolt honlap A HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK számára, mely teljesíti a 2005. évi XC. törvény és a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet vonatkozó előírásait

A helyi kisebbségi önkormányzat honlapja információt szolgáltat mind a kisebbségi, mind pedig a teljes lakosság számára a kisebbségi önkormányzat munkájáról, a kisebbséggel kapcsolatos eseményekről, rendezvényekről, támogatja a kisebbség kultúrájának megőrzését.

A honlapon megjelenítendő információk

1. Küldetésünk

A kisebbségi önkormányzat céljai, tervei, stratégiája.

2. Kisebbségek a településen

A településen található más kisebbségek azokkal való együttműködés bemutatása.

3. A kisebbségi önkormányzat

A kisebbségi önkormányzat neve és elérhetősége (cím, telefon stb.)
Közérdekű adatok
A 2005. évi XC. törvény és a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletnek megfelelően.
Tagok, elnök, bizottságok;Fényképes bemutatkozás, elérhetőség, bizottság feladatai, döntései. Kezdeményezések, döntések. A kisebbségi önkormányzat munkája során tett kezdeményezések, döntések ismertetése. Szervezeti és Működési Szabályzat.A kisebbségi önkormányzat tevékenységét szabályozó SZMSZ bemutatása.

4. Kulturális örökségünk

Kulturális élet
Művészek, művészeti csoportok, kiadványok bemutatása, kulturális pályázatok közzététele.

Külkapcsolatok
Anyaországi vagy más országbeli, a kisebbséghez tartozó szervezetekkel, esetleg más nemzetközi szervezetekkel ápolt kapcsolatok.

5. Kisebbségi civil szervezetek

A településen lévő kisebbségi szervezetek bemutatása (a szervezet vezetőjének neve, elérhetősége).

6. Hírek, események

A kisebbséget érintő friss hírek, események közzététele.

Szolgáltatások

Közérdekű adatok a 2005. évi XC. törvény és a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletnek megfelelően.
Nyelvválasztás: A honlapon szereplő információk elérhetők a kisebbség nyelvén is.
Hírlevél: Hírek, információk rendszeres továbbítása e-mailen keresztül a regisztrált és a szolgáltatásra feliratkozott felhasználók részére.
Fórum: A fórum a véleménynyilvánítás és ütköztetés eszköze, a fórum modul segítségével a regisztrált felhasználók fejthetik ki véleményüket nyilvánosan egy adott témával kapcsolatban.
Szavazás: Közvélemény kutatás, szavazások lebonyolítása közérdekű témákban a honlapok látogatói körében. A modul segítségével a látogatók véleményt nyilváníthatnak egy konkrét kérdéssel kapcsolatban, megtekinthetik a szavazás aktuális állását.
Keresés: lehetővé teszi a megtekinteni kívánt szöveges tartalom keresését, találatok rendezett formában történő megjelenítését.
Eseménynaptár: A látogatók tájékoztatása az elkövetkező időszak eseményeiről, programjairól, alap és kiegészítő információk szolgáltatása.
Médiatár: Képek, mozgóképek, hanganyagok rendszerezett tárolása, bemutatása.

Javasolt honlap A KISTÉRSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOK számára,
mely teljesíti a 2005. évi XC. törvény és a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet vonatkozó előírásait

A kistérségi önkormányzati társulás honlapjának biztosítania kell a kistérségekre jellemző általános információk (nemzetiségek, turisztika, térségi, regionális, esetleg országos jelentőségű események stb.), a kistérségi fejlesztések, fejlesztési tervek bemutatását és a települések egyszerű, gyors elérhetőségét.

Javasolt menüszerkezete a következő:

1. Kistérség (Nyitólap)

Bemutatkozás (köszöntő)

Kistérségi Társulás
A kistérség fekvése, mérete, gazdasági-társadalmi jellegzetességei. A kistérségi társulás elérhetősége.

Tagok
A társulás tagjainak, önkormányzatainak elérhetősége.

Alapszabály
A társulás fő dokumentumának (alapszabály) ismertetése.

Vezetés
A vezetők, a kistérségi menedzser feladatai, elérhetőségei, kompetenciái, szakmai életútja.

Fejlesztési program
A kistérség fejlesztési programjának ismertetése.

Projektek
A kistérség területén futó projektek céljainak, terjedelmének, állapotának ismertetése.

2. Pályázatok

A kistérség vállalkozói, intézményei, lakosai számára elérhető pályázatok, segédanyagok.

3. Szolgáltatások

A kistérség által a lakosság, vállalkozások, szervezetek számára nyújtott szolgáltatások és azok díjai. (pl.: internet hozzáférés, tanfolyamok).

4. Hírek

A kistérség életét befolyásoló hírek, események.

5. Oktatás és kultúra

A kistérség területén található oktatási és kulturális intézmények. (Név, cím, telefon, igazgató neve, link, rövid bemutatkozó leírás, speciális tagozatok.) Művelődési házak, könyvtárak, állandó kiállítások bemutatása: Bölcsőde; Óvoda; Általános iskola; Középiskola; Felsőoktatás; Művelődés.

6. Egészségügy és szociális ellátás

A kistérség területén elérhető fontosabb egészségügyi és szociális ellátások, valamint ezen feladatköröket ellátó társulások bemutatása.

Gyógyszertár
Gyógyszertárak neve, címe, nyitva tartása.

Háziorvos
Háziorvosok neve, címe, rendelési ideje.

Szakrendelő
Szakrendelést végző orvos neve, szakrendelés ideje, szakrendelő címe.

Kórház
Kórház címe, főosztályai, főosztályonként az osztályvezető orvos neve, elérhetősége.

Állatorvos
Név, cím, rendelési idő, elérhetőség.

Időseknek nyújtott szolgáltatások
Idősek otthona (név, cím, telefon, vezető neve, elérhetősége), étkeztetési szolgáltatások (név, elérhetőség).

7. Turizmus

A kistérség turisztikai szempontból releváns nevezetességeinek és turisztikai szolgáltatásainak bemutatása.

Térkép
Lehetőség szerint a kistérség turisztikai térképe (melyen a látnivalók, szálláshelyek, vendéglátóhelyek jelölve vannak).

Látnivalók
Műemlékek, természeti kincsek (címmel, megközelítéssel, fényképpel).

Szabadidős programok
Sportolási, művelődési, szórakozási lehetőségek (címmel, megközelítéssel, telefonszámmal, nyitvatartási idővel).

Menetrend
Menetrendek, átszállási kapcsolatok a legfontosabb nagyvárosokba, részletes útvonalleírás a legfontosabb nagyvárosokból a kistérségbe. Környező látványosságokhoz való eljutás lehetősége.

Szálláslehetőségek
Cím, telefonszám, besorolás (panzió, három csillagos szálloda, magánszálláshely stb.).

Vendéglátóhelyek
Cím, megközelítés, besorolás (étterem, presszó stb.) jelleg (házias ételek, fagylaltozó stb.).

Kereskedelmi hálózat
Kereskedelmi központok, áruházak címe, megközelíthetősége.

Tourinform iroda
A Tourinform iroda elérhetősége, nyitva tartása és általa nyújtott szolgáltatások.

Pénzváltó helyek
A kistérség területén található pénzváltó helyek és azok elérhetősége, nyitva tartása.

8. Gazdaság

Befektetési lehetőségek, ipari parkok, gazdasági alapadatok (munkaerő, iparűzési adó, infrastruktúra).

Meghatározó cégek tevékenysége, címe.

9. Civil szervezetek

A kistérségben aktív tevékenységet folytató civil szervezetek bemutatása. (szervezet megnevezése, tevékenysége, vezetője, elérhetősége)

10. Apróhirdetés

A munkaügyi központ, az önkormányzatok és más helyi szervezetek álláskínálata, valamint ingatlanok, autók és egyéb eladásra, vételre kínált dolgok közzététele.

Szolgáltatások

A kistérség és a lakosság közötti kommunikációt, véleménynyilvánítást, ügyfélszolgálati munkát segítő szolgáltatások:
Hírlevél: Hírek, információk rendszeres továbbítása e-mailen keresztül a regisztrált és a szolgáltatásra feliratkozott felhasználók részére.
Fórum: A fórum a véleménynyilvánítás és ütköztetés eszköze, a fórum modul segítségével a regisztrált felhasználók fejthetik ki véleményüket nyilvánosan egy adott témával kapcsolatban.
Szavazás: Közvélemény kutatás, szavazások lebonyolítása közérdekű témákban a honlapok látogatói körében. A modul segítségével a látogatók véleményt nyilváníthatnak egy konkrét kérdéssel kapcsolatban, megtekinthetik a szavazás aktuális állását.
Űrlap: Látogatók kérdőívezéséhez használható, de akár több oldalas űrlapok,
elektronikus formanyomtatványok szerkesztését, megjelenítését, nyomtatását teszi lehetővé.
Állásbörze: A modul segítségével álláshirdetéseket szerkeszthetnek, adhatnak fel, akár saját oldalukon, akár a központi portálon.

Navigálást és az információk megtalálását segítő funkciók, mint:
Keresés: lehetővé teszi a megtekinteni kívánt szöveges tartalom keresését, találatok rendezett formában történő megjelenítését.
Oldaltérkép: navigációt, a honlapon való eligazodást segíti. Az oldaltérkép a honlap aktuális szerkezetét, tartalmát jeleníti meg fastruktúrában.

A település bemutatását segítő funkciók:
Eseménynaptár: A látogatók tájékoztatása az elkövetkező időszak eseményeiről, programjairól, alap és kiegészítő információk szolgáltatása.
Médiatár: Képek, mozgóképek, hanganyagok rendszerezett tárolása, bemutatása.
Nyelvválasztás: A honlapon szereplő információk elérhetők idegen nyelven is.Minden jog fenntartva, 2011. BsNet Informatikai Kft.   |   info@bsnet.hu